Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

13 Απριλίου 1924 - Ίδρυση του Φ.Ο.Λ.

 

      

Στις 13 Απριλίου 1924 υπογράφτηκε το πρώτο καταστατικό της Ίδρυσης του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ".

 

      

"Ἐγένετο ἐν Λόγγῳ τῆ 13η Ἀπριλίου 1924

Οί Ἱδρυταί

Εὐάγγελος Δασκαλόπουλος, Ἀριστείδης Γολφινόπουλος, Ἀλέξανδρος Κουτσόπουλος, Γεώργιος Στέφος, Κωνσταντίνος Κολλινιάτης, Περικλῆς Διαμαντόπουλος, Ναπολέων Ντρενᾶς, Ἀνδρέας Φ. Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Λινάρδος, Θεοφάνης Βασιλόπουλος, Φώτιος Ντοῦρος, Κωνσταντίνος Τσαούσης, Ἠλίας Σταθόπουλος, Ἀπόστολος Κουτσόπουλος

Ὁ Πρόεδρος Εὐθύμιος Διαμαντόπουλος - Ὁ Γραμματεύς Λάμπρος Ε. Λαμπρόπουλος"

 


<- πίσω