Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

23 Ιουλίου 2004 - Παρουσίαση χορών του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Γρηγορίου

 

              

Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Γρηγόρι

"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙ"

στο Φ.Ο.Λ.

 

 


<- πίσω