Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008

Θέατρο της Ημέρας

Στα πλαίσια των Εκδηλώσεων του Πολτιτστικού Καλοκαιριού 2008 του Δήμου Συμπολιτείας φιλοξενήθηκε
στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου "Ο ΒΥΡΩΝ" το Θέατρο της Ημέρας
με την ύπεροχη παράσταση "Ταξίδι γύρω απο τη χύτρα μου" του Ευγενίου Λαμπίς
- μία μουσική κωμωδία στη σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Μοντζολή.

Ο δήμαρχος Συμπολιτείας κος. Δημήτρη Καλογερόπουλος
με την σκηνοθέτη Κα. Ανδρομάχη Μοντζολή.

σκηνές απο την παράσταση

σκηνές απο την παράσταση


<- πίσω