Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ 2008

Η γιορτή σαρδέλλας στην πλατεία του χωριού μέ D.J.τον Σπήλιο κράτησε μέχρι το πρωϊ.

300 κιλά σαρδέλες ψήθικαν - όμως η κούραση σχεδόν δεν φαίνετε στον ψήστη!


<- πίσω