Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Κεντρική εκδήλωση του Δήμου στη πλατεία του Λόγγου έγεινε την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 στις 9.00 μ.μ. με έντεχνο τραγούδι τοθ Αιγιώτικου Συγκροτήματος της Κας. ΤΟΥΛΑΣ ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ.

...

...


<- πίσω