Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

28η Οκτωβρίου 2010 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

   Μετά την τέλεση της Θείας

   λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου

   Δημητρίου στο Λόγγο Συμπολιτείας,

   έγινε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο

   του χωριού. Εκ μέρους του

   Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου

    "Ο ΒΥΡΩΝ" την κατάθεση έκανε

   το μέλος της Παιδικής Θεατρικής

   Σκηνής του Φ.Ο.Λ., Ηλίας Τσούνης.


<- πίσω