Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

Δεκέμβριος 2011 - ο Λόγγος φωτισμένος

   Όπως κάθε χρονιά

   ο Λόγγος ήταν

   στολισμένος για τις

   Χριστουγεννιάτικες γιορτές.

   

   

   

   

   ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος

   "Ο ΒΥΡΩΝ"

   και πολλοί πολίτες

   έκαναν το χωριό

   να λάμψει στο φως.

   

   

   

   


<- πίσω