Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

28η Οκτωβρίου 2011 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

   Μετά την τέλεση της Θείας

   λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου

   Δημητρίου στο Λόγγο

   έγινε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο

   του χωριού. Εκ μέρους του

   Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου

    "Ο ΒΥΡΩΝ" την κατάθεση έκανε

   το μέλος της Παιδικής Θεατρικής

   Σκηνής του Φ.Ο.Λ., Δήμητρα

   και η Γεωργία Ξυδιά και ο Νεκτάριος Ξυδιάς.


<- πίσω