Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

25 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ¨Χ.Υ.Τ.Α.¨

Ένα καυτό θέμα για την περιοχή μας "Θέση των Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ" ευαισθητοποίησε τους κατοίκους καθώς και τα μέλη του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου. Όλοι οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων τέως Δήμου Συμπολιτείας και Δήμου Ερινεού φιλοξενήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου και συζήτησαν για το θέμα του ΧΥΤΑ Παπανικολού. Αποφάσισαν ποιές ενέργειες θα πραγματοποιήσουν ούτως ώστε να αναθεωρηθεί η θέση Παπανικολού διότι μολύνετε ο υδροφόρος ορίζοντας και το περιβάλλον. Η ίδια ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.


<- πίσω