Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 7 Απριλιίου 2013 - Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. προσκάλσε τα μέλη του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου για την τακτική Γενική Συνέλευση,
που έγινε την Κυριακή, 7 Απριλίου 2013 και ώρα 11.30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου.

Τα θέματα:
• Διοικητικός απολογισμός
• Oικονομικός απολογισμός


<- πίσω