Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Δεκέμβριος 2013 - ο Λόγγος φωτισμένος

 

   
   Παρόλο που η τιμή του

   

   ρεύματος ανέβηκε, μερικοί

   

   Λογγίσιοι δε πτοήθηκαν και

   

   στόλισαν και φέτος το χωριό.

   

   

   

   

   


<- πίσω