Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013, 6:00 μ.μ.

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας - Αφιερώματα

 

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας έγινε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στις 6:00 μ.μ. στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Λόγγου.

    Κοπή της πίτας

      "Αιδεσιμότατε, αξιότιμες κυρίες
      και κύριοι προσκεκλημένοι
      και φίλοι του συλλόγου μας,
      σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με
      την παρουσία σας στην καθιερωμένη
      ετήσια εκδήλωσή μας, που απο-
      τελείτε από τρία μέρη:
      - Την κοπή της Βασιλόπιτας,
      - Την παρουσίαση Χορών των
         Χορευτικών Τμημάτων του Φ.Ο.Λ., και
      - Τα Αφιερώματα",
      ξεκίνησε η πρόεδρος
      κυρία Όλγα Καπετζώνη.

 

Ο Ιερέας της ενορίας μας, Αιδεσιμότατος Διονύσιος Λιβάνης, ευλόγισε και φέτος τη Βασιλόπιτα.

Το φλουρί της πίτας που αντιστοιχούσε σε ένα χειρόγλυπτο ανθοδοχείο και ένα τασάκι του χαράκτη
Δημήτρη Κατσούλη, έτυχε ο κύριος Δημήτρης Κραβαρίτης.

 

Χοροί των χορευτικών τμημάτων του Φ.Ο.Λ.

 

Τα παιδιά των δύο χορευτικών τμημάτων του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ μας ...

... παρουσίασαν μερικούς από τους χορούς, που έμαθαν από το δάσκαλό τους, κύριο Μασαούτη.

 

Αφιερώματα

Σε αυτήν την εκδήλωση παρουσιάστηκαν και φέτος οι ζωές και τα έργα ανθρώπων που έζησαν στο χωριό
μας και έβαλαν ένα λιθαράκι στο βωμό της Δημιουργίας, της Ειρήνης και της Προόδου τούτου του τόπου.

Εδώ και μερικά χρόνια εκτελείτε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του συλλόγου μας κάθε Αύγουστο μία Επιμνη-
μόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Θυμάτων της 22ας Αυγούστου του 1962.

Συμπληρώνοντας 50 χρόνια από τα γεγονότα τα πικρά της 22ας Αυγούστου του 1962 και ως χρέος ηθικό
του συλλόγου μας απέναντι στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους, θέτοντας τις βάσεις για τη διάνοιξη
του κεντρικού δρόμου, που μετέπειτα έφερε την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων του χωριού μας, το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ τιμά με αυτή του την εκδήλωση, τους
πρωτεργάτες της προσφοράς σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής συνοδευόμενο από ένα ευχαριστώ στην
αξέχαστη προσφορά τους.

 

Από την εφημερίδα

"ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ" της 23/08/1962:

"Μία συγκλονιστική τραγωδία επαίχθη όλως
απροσδοκήτως χθές το απόγευμα έξω του
Αιγίου, όταν 8.000 τόννοι χώματος κατω-
λίσθησαν έξ ύψους 60 μέτρων και κατέ-
θαψαν ένα συνεργείον χωρικών, που
ειργάζοντο εθελοντικώς είς κατασκευήν
κοινοτικού δρόμου. Πέντε χωρικοί εφο-
νεύθησαν και άλλοι πέντε ετραυμα-
τίσθησαν. Αυτή η φωτογραφία που ελήφ-
θη ενώ δεν είχαν ακόμη ανασυρθή όλα τα
πτώματα, δεικνύει το σημείον που έγινεν
η πτώσις του τεραστίου χωματίνου όγκου.
Το διακρινόμενον αυτοκίνητον εδέχθη
και αυτό τον χείμαρρον του χώματος και
συνετρίβη. ... Το φοβερόν τούτο δυ-
στύχημα ... εσημειώθη ύπο τας ακολούθους
συνθήκας: Εις το παραλιακόν χωρίον Λόγγου του Αιγίου, το οποίον συγκεντρώνει αρκετήν τουριστικήν κίνησιν
το θέρος, κατακευάζεται από τριημέρου δι' υποχρεωτικής εργασίας των κατοίκων και με την βοήθειαν του νο-
μαρχιακού Ταμείου Αχαϊας, η μοναδική οδός προσπελάσεως. Συνεργείον εκ κατοίκων του Λόγγου, ειργάζετο χθες
από της πρωίας εις το πλησίον της γεφύρας του ποταμιού Μεγανίτου, νταμάρι, προς λήψιν του αναγκαίου αμμο-
χαλίκιου, το οποίον μετεφέρετο δι'ανατρεπομένου αυτοκονήτου, διά την οδοστρωσίαν. Το συνεργείον απετελείτο
εκ του γραμματέας της κοινότητος Λόγγου Παναγίωτου Α. Μπουλούμπαση, ... του Νικολάου Μπιρμπίλη, ... του
Νικολάου Α. Μαρκουρά, ... του Χρήστου Δ. Μούκα, ... του Χρήστου Τσαούση, ... του Αντωνίου Τ. Τσαμτσούρη, ...
του Δημητρίου Αλεξάκη, ... του Παναγιώτου Χρ. Σωτηροπούλου, ... του Αντωνίου Γ. Στέφου ... και του Παύλου
Ζ. Ρογκάλα. Εκ των ανωτέρω, εφονεύθησαν οι 5 πρώτοι, ευρόντες τραγικόν θάνατον υπό τον όγκον των χωμά-
των, ενώ οι έτεροι πέντε ετραυματίσθησαν. Εκ τούτων, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, όστις διεσώθη ως εκ θαύ-
ματος περιγράφει το δυστύχημα ως εξείς: "Εργαζόμεθα στο νταμάρι, και σ'ένα κοίλωμα του λόφου, ενώ επάνω
από τα κεφάλια μας κρεμόταν, κυριολεκτικά η κορυφή του. ... Σε μιά στιγμή, αιφνιδιαστικά είδαμε να κατρακυλάη
η κορυφή του λόφου με δαιμονιώδη ορυμαγδό. Πρίν προλάβουμε να φυλαχθούμε, δεχθήκαμε τεράστιες πέτρες
και χώματα, οι πλησιέστεροι πλακωμένοι με τόννους χωμάτων, ενώ αυτοί που ευρίσκετο κάπως μακρύτερα, με ολι-
γώτερα χώματα και πέτρες. ..." Περί ώραν 4ην απογευματινήν, οι μηχανικοί εκσκαφείς έφεραν εις την επιφάνειαν
2 πτώματα, τα οποία ανεγνωρίσθησαν ότι ανήκουν εις τον ατυχή γραμματέα της κοινότητος Λόγγου Παναγιώτη
Α. Μπουλούμπαση και εις τον οδηγόν Μπιρμπίλην εκ Ψαθοπύργου, οι οποιοί εύρον τραγικόν θάνατον, παγι-
δευσθέντες υπό του ανατραπέντος αυτοκινήτου, και ταυτοχρόνος καταπλακωθέντες υπό μεγάλου όγκου χώματος.
Διά τους λοιπούς ατυχείς χωρικούς ουδεμία ελπίς διασώσεως υπάρχει ..."

 

 Παναγιώτης Μπουλούμπασης

 Ο Παναγιώτης Μπουλούμπασης γεννήθηκε το 1907 στο Λόγγο. Γονείς του
 ήταν ο Αριστείδης και η Αγγελική Μπουλούμπαση.

 Ο Παναγιώτης Μπουλούμπασης άφησε 4 παιδιά, την Αγγελική, την Ελένη, τον
 Αριστείδη και τον Δημήτριο.

 Διετέλεσε γραμματέας της κοινότητας Λόγγου.

 Από τα επίσημα αρχεία του ομίλου μας ήταν ένα ενεργό και
 δραστήριο μέλος του Φ.Ο.Λ.

 Με την πράξη 5 το 1937 ορίζετε πρακτικογράφος μαζί με τον Αρίστο
 Γκολφινόπουλο και τον Ιούλιο του 1949 το Δ.Σ. έλαβε απόφαση
 να παιχτούν τα δύο δράματα "Ο ΣΑΜΟΥΗΛ" και "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
 και ο Παναγιώτης Μπουλούμπασης ορίστηκε επισήμως σκηνοθέτης.

 

 Χρήστος Τσαούσης

 Ο Χρήστος Τσαούσης γεννήθηκε το 1910 στο Λόγγο.

 Γονείς του ήταν ο Κωνσταντίνος και η Άννα Τσαούση.

 Ο Χρήστος Τσαούσης υπήρξε για πολά χρόνια
 ιεροψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου
 του Λόγγου.

 

 

Νικολάος Μπιρμπίλης

Ο Νικολάος Μπιρμπίλης γεννήθηκε το 1926 στο Ψαθόπυργο Πατρών. Γονείς του ήταν ο Αριστοτέλης και η Γαρυφαλιά
Μπιρμπίλη. Ήταν το τελευταίο παιδί άπο τα 10 παιδιά της οικο-
γένειας.

Υπερέτησε στην Αεροπορία και όταν απεστρατεύθει άσκησε το
επάγγελμα του οδηγού στη Νομαρχία Αχαϊας.
Το 1961 ενυμφεύθει την Αντωνία Λατσίνου. Τον Ιούλιο 1962
απέκτησε την κόρη του που την άφησε 45 ημερών και η οποία
πήρε το όνομά του.

Στο μέρος του ατυχήματος ευρέθει επειδή εστάλει από τη
Νομαρχία για βοήθεια, κατόπιν παρακλήσεως της κοινότητας
Λόγγου προς τη Νομαρχία Αχαϊας διά διάνοιξη του δρόμου που
θα ένωνε την παραλία με το δρόμο Αθηνών - Πατρών.

(Από την μαρτυρία της κυρίας Νικολέττας Μπιρμπίλη)

 

 Νικολάος Μαρκουράς

 Ο Νικολάος Μαρκουράς γεννήθηκε το 1939 στο Λόγγο.

 Γονείς του ο Ανδρέας και η Ευτυχία Μαρκουρά.

 Ήταν το τελευταίο παιδί της οικογένειας μετά τον Σπύρο και τον Ηλία.

 

 

Χρήστος Μούκας

Ο Χρήστος Μούκας γεννήθηκε το 1946 στο Λόγγο.

Γονείς του ήταν ο Δημήτρης και η Ελένη Μούκα.

Ο Χρήστος είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Αρσένη.

 

Στην εκδήλωση προσκαλέστηκαν και παρεβρέθηκαν και συγγενείς των θυμάτων,

που τους απονεμήθηκε από μία εικόνα συνοδευόμενη με τις ευχές όλων μας για ευλογία στις
οικογένειές τους.

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κύριος Παναγιώτης Κουκόπουλος,διαβάζει το ιστορικό ντοκουμέντο.

Δείτε και την Αστυνομική Ταυτότητα του Παναγιώτη Μπουλούμπαση, που εκδόθηκε στο Α.Τ. Αιγίου
το 1945.

 


<- πίσω