Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

    Χορευτικό Τμήμα Φ.Ο.Λ.

    ΠΡΟΒΕΣ 2013

 

      Οι πρόβες του χορευτικού τμήματος

      γινόντουσαν κάθε Τρίτη στις 5:30 μ.μ. στο χώρο

       του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου.

 

 


<- πίσω