Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Παιδική Θεατρική Σκηνή Λόγγου

ΠΡΟΒΕΣ 2015-16

Οι πρόβες για την παράσταση 2016 της Θεατρικής Ομάδας έγιναν
με συνεννόηση στο χώρο του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Λόγγου.

 

 


<- πίσω