Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016 - Γενική Συνέλευση

Α Ν Α Β Λ Η Θ Η Κ Ε

για της

10 Απριλίου

λόγω μη απαρτίας.

    


<- πίσω