Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016 - Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. προσκάλεσε τα μέλη του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου για την τακτική Γενική Συνέλευση, που έγινε την Κυριακή, 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου.

Τα θέματα:

• Διοικητικός απολογισμός
• Oικονομικός απολογισμός
• Λήψεις διαφόρων αποφάσεων

    


<- πίσω