Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


 

Το προεδρείο και τα μέλη του
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ
εκφράζουν στην οικογένεια του ιατρού ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΕΤΣΗ τα συλλυπητήριά τους.

 


<- πίσω