Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017 - Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. προσκάλεσε τα μέλη του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου για την τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου.

Τα θέματα:

• Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2016
• Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων

    


<- πίσω