Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Erasmus+ για τη Νεολαία

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ «Ο ΒΥΡΩΝ» στηρίζει την πρωτοβουλία των νέων ατόμων του τόπου μας με την εκτέλεση του σχεδίου με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων» που εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ για τη Νεολαία / Βασική Δράση (KA3):

«Δομημένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα της νεολαίας», με σκοπό της δραστηριότητας να φέρει σε επαφή τους νέους με τους αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στο Δήμο Αιγιάλειας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου θα τεθούν επί τάπητος

    

και θα συζητηθούν θέματα που προβληματίζουν τη σημερινή νεολαία και αποτελούν τροχοπέδη στην πορεία της ζωής τους, με την προσδοκία να βρεθούν ενδεδειγμένες δραστηριότητες και λύσεις που θα αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα για την νεολαία στην περιοχή και θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους στην ενεργή συμμετοχή τους στα τοπικά δημοκρατικά κοινά.

Ήδη, στο κτίριο του συλλόγου το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει τέτοιου είδους συναντήσεις και συζητήσεις, στην προσπάθεια των συμμετεχόντων νέων του σχεδίου να καταρτίσουν ένα όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένο, πρότυπο εγχειρίδιο για τους Ο.Τ.Α. με την καταγραφή όλων των προτάσεων για δράσεις στο τομέα της νεολαίας που θεωρούνται εφικτές στην υλοποίησή τους τόσο από το Δήμο όσο και από την αιρετή Περιφέρεια.

Στο προσεχές, προγραμματίζεται να διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση στο ευρύ κοινό των αποτελεσμάτων του σχεδίου για τη νεολαία.

 


<- πίσω