Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Erasmus+ για τη Νεολαία

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017 - 11.00 π.μ.

 

 

Την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου η ημερίδα για την παρουσίαση του σχεδίου:

«ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ»

που εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ για τη Νεολαία.

    

 


<- πίσω