Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 - 5.00 μ.μ. - Κολυμβητικοί Αγώνες
(4.30 μ.μ. Ενημέρωση Αθλητών – Ζέσταμα)

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ για 29 Αυγούστου λόγω καιρικών συνθήκων!

Το Δ.Σ. του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ" και το Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ "ΗΛΙΟΣ" μαζί με τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. και το Ν.Π.Δ.Δ. Αιγιάλειας «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιάλειας» διοργανώνουν τους

    «Έκτους Κολυμβητικούς
      Αγώνες Αιγιαλείας
      Ανοικτής Θαλάσσης»

στη θαλάσσια περιοχή Λόγγου - Σελιανιτίκων μπροστά από τα καταστήματα «Εσπερίδες» και «Base».

Περισσότερες πληροφορίες:
   Κύριος Λεωνίδας Σφήκας, τηλ. 6972 37 2677
   Κύριος Ιερόθεος Μουρίκης, τηλ. 6972 96 8565
   Κύριος Γεώργιος Ρόζος, τηλ. 6948 23 2116

    

    

Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σε pdf: Έντυπο αίτησης

 

Όποιος θέλει να δηλώσει τη συμμεττοχή του μπορεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα και ηλεκτρονική στο
site του Πολιτιστικού Συλλογού Σελιανιτίκων "ΗΛΙΟΣ": www.selianitika.gr.

 

Οι «Κολυμβητικούς Αγώνες Αιγιαλείας σε Ανοικτή Θάλασσα» είναι μια ιδέα του κύριο Λεωνίδα Σφήκα. Οι αγώνες που πλέον έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των ντόπιων ως η οργάνωση θεσμός στις περιοχές του Λόγγου και των Σελιανιτίκων οργανώνονται ανελλειπώς τα τελευταία χρόνια από τους δυο συλλόγους με μεγάλη επιτυχία και με σημαντική απήχηση τόσο στην περιοχή της Αιγιάλειας αλλά και της Πάτρας.

 


<- πίσω