Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Ιανουάριος 2018

 

Ξαναστήθηκε το λογότυπο

Το λογότυπο του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ" μετά από την επισκευή του λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από καταιγίδα, ξαναστήθηκε στην πλατεία του Λόγγου και ενημερώνει και πάλι τους επισκέπτες του χωριού.

 

 


<- πίσω