Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Οκτώβριος 2018 - Καταλογογράφηση των βιβλίων

 

 

Οκτώβριος 2018
Καταλογογράφηση των βιβλίων

Τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε η καταλογογράφηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ".

Αυτή την τεράστια και χρονοβόρα εργασία έχει αναλάβει ευγενικά η κυρία Άντα Ηλιοπούλου, που από τότε εργάζεται συνεχώς ...

    

 


<- πίσω