Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019 - Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση

Α Ν Α Β Λ Η Θ Η Κ Ε

για της

24 Φεβρουαρίου 2019

λόγω μη απαρτίας.
    


<- πίσω