Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 - Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ προσκάλεσε τα μέλη του Ομίλου για την

      Τακτική Γενική Συνέλευση

την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου.

Τα θέματα:

• Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2018
• Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων

    


<- πίσω