Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Λ.

 

              

 

Την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 έγινε μια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Λ.

στο χώρο του Πολιτιστικού Κένρτου Λόγγου.

 

Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ" ευχαριστεί το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Καμαρών που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή του και επισκέφθηκε την δανειστική βιβλιοθήκη του Ομίλου.

Περισσότεροι από 70 μικροί μαθητές από την πρώτη έως και την τετάρτη τάξη είχαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν τα βιβλία της κατηγορίας "ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" και όχι μόνο.

Είναι σημαντικό να δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά μας, βγαίνοντας λίγο από το καθημερινό πρόγραμμα!

 


<- πίσω