Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

15 Νοεμβρίου 2020 - Συντήρηση - Ανακαίνιση του κτιρίου του Φ.Ο.Λ.

 

   Ανακαινίστηκε το κτίριο του

   ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

   "Ο ΒΥΡΩΝ"

   με την επιχορήγηση

   του Δήμου Αιγιαλείας.

 

Η δημοτική αρχή του Δήμου Αιγιαλείας ενέκρινε την αίτηση του ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ και υλοποίησε την Συντήρηση - Ανακαίνιση του Πολιτιστικού Κέντρου Λόγγου.

 

 


<- πίσω