Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"

 


     8 Σεπτεμβρίου 2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ περιόδου 2020-2021

Έχοντας υπόψη το ΦΕΚ τεύχος Β΄3611/29.8.2020 για κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το Δ.Σ. του Φ.Ο.Λ. «Ο ΒΥΡΩΝ» σας ενημερώνει για τις νέες συνθήκες λειτουργίας των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στο πολιτιστικό κέντρο του ομίλου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (υπεύθυνη: Δ. Πρίνου-Τσαμτσούρη, Τηλ. 6976616337)
2 άτομα ανά τραπέζι εργασίας, 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (υπεύθυνη: Δ. Μανωλοπούλου, Τηλ. 6984142411)
Υποχρεωτική χρήση μάσκας. Οι χορευτές δεν κρατούν ο ένας τον άλλον, 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων.

ΧΟΡΩΔΙΑ (υπεύθυνη: Α. Ηλιοπούλου, Τηλ. 6981530268)
Σταθερές θέσεις χορωδών με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, Ατομικό μπουκάλι με νερό.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (pilates) (υπεύθυνη: Α. Ηλιοπούλου, Τηλ. 6981530268)
Τοποθέτηση στρωμάτων σε απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους.

Σε όλες τις δραστηριότητες:

  Επιβάλλεται η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος κατά την είσοδο στον χώρο,
  καθώς και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
  Τηρείται κατάσταση παρουσιών, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος.
  Απολυμαίνονται τα καθίσματα και οι επιφάνειες και γίνεται αερισμός του χώρου.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


<- πίσω