Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ" στα πλαίσια της καθιερωμένης από το 2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

για την 18-9-2021 και όχι μόνον, προτρέπει τους συμπολίτες μας, τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, να διατηρούμε το χωριό μας καθαρό ως κορυφαία πράξη πολιτισμού προάγοντας την ποιότητα ζωής μας και προστατεύοντας το περιβάλλον.

    

Η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού είναι μια παγκόσμια ημέρα δράσης, κατά την οποία το περιβάλλον πρέπει να ελευθερωθεί από τα σκουπίδια. Πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες Let's Do It World, περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε 180 χώρες συμμετέχουν.

Στα μέρη όπου ζουν οι συμμετέχοντες, υπάρχουν ομάδες που μαζεύουν σκουπίδια από δρόμους, πλατείες ή φυσικές περιοχές.

Με το έργο συλλογής σκουπιδιών Clean Up the World, η συλλογή σκουπιδιών εισήχθη στην Αυστραλία το 1989. Το 2008, το ίδρυμα "Let's Do It" πραγματοποίησε για πρώτη φορά ημέρα δράσης για τον καθαρισμό της ακτής στην Εσθονία. Το 2017, η Εθνική Ημέρα CleanUp ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2018. Η δεύτερη ημέρα δράσης στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης και την ημέρα των κλιματικών απεργιών.


<- πίσω