Φ.Ο.Λ. - ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ "Ο ΒΥΡΩΝ"


ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΓΟΥ

 

Από Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - PILATES

 

Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022
και κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 9.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
(A' Τμήμα) και από 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (Β' Τμήμα) ξεκινήσαν πάλι τα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - PILATES

στο Πολιτιστικό Κέντρο Λόγγου.

Περισσότερες πληροφορίες:
  Κυρία Άντα Ηλιοπούλου, Τηλ. 69815 30268

    

 


<- πίσω